Citarea şi comunicarea actelor de procedură în format electronic începând cu 01.12.2019

Citarea şi comunicarea actelor de procedură în format electronic începând cu 01.12.2019

- in Actualitate
306
0
Spread the love

Citarea şi comunicarea actelor de procedură în format electronic începând cu 01.12.2019 la Curtea de Apel Alba Iulia şi instanţele din circumscripţie

Începând cu data de 01.12.2019 Curtea de Apel Alba Iulia şi instanţele din circumscripţia teritorială utilizează aplicaţia „TDS(Trimitere Document Securizat) ce facilitează citarea şi comunicarea actelor de procedură către persoanele care şi-au exprimat acordul pentru transmiterea documentelor în format electronic.

Comunicarea citaţiilor şi a celorlalte acte de procedură în format electronic prin intermediul aplicaţiei TDS reprezintă o continuare a efortului depus de instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia cu introducerea  „Dosarului electronic”, în beneficiul cetăţeanului prin comunicarea rapidă, eficientă şi directă instanţă-justiţiabil şi reducerea timpului necesar soluţionării dosarului. Pentru simplificarea implementării ambelor aplicaţii, pe cererea de acces la „Dosarul electronic” este prevăzută şi rubrica corespunzătoare pentru exprimarea acordului de comunicare a procedurilor în format electronic, nefiind necesare alte formalităţi.

Curtea de Apel Alba Iulia recomandă tuturor persoanelor care au dosare pe rolul instanţelor, avocaţilor acestora inclusiv executorilor, lichidatorilor, experţilor judiciari şi altor participanţi la actul de justiţie să îşi exprime acordul pentru citarea şi comunicarea actelor  în format electronic având în vedere că, în acest mod, pot contribui efectiv la: celeritatea judecării cauzelor, reducerea timpului de lucru alocat emiterii citaţiilor şi a actelor de procedură şi, nu în ultimul rând, la scăderea consumului de hârtie şi toner aferent emiterii citaţiilor şi actelor de procedură în format de hârtie.

Informaţii suplimentare despre derularea procedurii de citare şi comunicare prin intermediul aplicaţiei TDS:

După momentul citării şi comunicării actelor de procedură prin intermediul poştei electronice, grefierii de şedinţă vor urmări primirea din partea aplicaţiei folosite pentru comunicare a mesajului că citaţia şi actele de procedură au ajuns la destinatar. După primirea mesajului se va proceda, de îndată, la tipărirea acestuia şi ataşarea la dosar.

Dacă în termen de 3 zile calendaristice de la momentul citării şi comunicării actelor de procedură prin intermediul poştei electronice, grefierii de şedinţă nu au primit din partea aplicaţiei folosite pentru comunicare mesajul că citaţia şi actele de procedură au ajuns la destinatar, se va proceda la emiterea citaţiei şi a actelor de procedură pe suport de hârtie şi la expedierea acestora prin mijloacele obişnuite, folosite anterior datei de 01.12.2019.

Alte date de interes despre reducerea costurilor prin implementarea aplicaţiei TDS

Costul cu citaţiile şi alte comunicări procedurale necesare pentru activitatea de judecată, este suportat din bugetul instanţelor şi este în medie de 24.000 lei RON pe lună, aproximativ 300.000 lei pe an doar pentru Curtea de Apel Alba Iulia. Iar împreună cu celelalte 19 instanţe din circumscripţie cheltuiala cu comunicarea actelor de procedură, raportat la datele aferente anului trecut, depăşeşte 2,5 milioane de lei. Aceste costuri ar fi semnificativ diminuate prin comunicarea citaţiilor preponderent prin mijloace electronice.        

Separat de aceste costuri, ar putea fi reduse semnificativ şi cheltuielile deloc neglijabile cu consumabilele utilizate pentru listarea actelor de procedură: toner şi hârtie. Ca exemplu, raportându-ne la datele din ultimele luni, doar la Curtea de Apel Alba Iulia, fără instanţe, costul cu toner-ul depăşeşte lunar 5.000 de lei şi sunt achiziţionate aproximativ 200 de topuri de hârtie în fiecare lună, valoarea lor ridicându-se la aproximativ 3.000 de lei lunar doar pentru aparatul propriu al instanţei noastre. Prin urmare, în condiţiile în care tipărirea mai precis listarea actele de procedură sunt principala activitatea consumatoare de hârtie şi toner la nivelul instanţei, prin citarea electronică s-ar face o economie importantă de resurse şi nu în ultimul rând ar fi o măsură ecologică prin reducerea consumului de hârtie şi de plastic.

Pentru informaţii suplimentare privind accesul la „Dosarul electronic” şi implementarea aplicaţiei „TDS” persoanele interesate se pot adresa Biroului de informare şi relaţii publice din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, camera 230, etaj II, telefon 0258819877, telefon mobil 0746100207, e-mail cosmin.muntean@just.ro,  persoană de contact expert Cosmin Muntean.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care utilizează şi beneficiază de facilităţile oferite de aplicaţiile on-line, inclusiv aplicaţiile „Dosarul electronic” şi „TDS” dar şi pentru a comunica mai simplu şi mai eficient cu mass-media şi opinia publică în general, Curtea de Apel Alba Iulia anunţă că, începând cu 05.12.2019 este disponibilă pe aplicaţia Facebook  pagina oficială a Curţii de Apel Alba Iulia, unde vor fi făcute publice toate anunţurile instanţei, comunicatele şi alte noutăţi sau informaţii de interes pentru justiţiabili şi opinia publică.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may also like

Tulai mumă……Diana Șoșoacă și Luis Lazarus în Parlamentul European!

Spread the love Când aud mă șochează asta