Documentele pentru decontarea a 41,5% din salariul de baza al angajatilor reveniti din somaj tehnic pot fi depuse pe platforma aici.gov.ro

Documentele pentru decontarea a 41,5% din salariul de baza al angajatilor reveniti din somaj tehnic pot fi depuse pe platforma aici.gov.ro

- in Actualitate
278
0
Spread the love

Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba transmite angajatorilor că pot încărca pe platforma aici.gov.ro documentele necesare pentru decontarea a 41.5% din salariul de bază pe luna iunie al angajaților reveniți din șomaj tehnic.

Transmiterea documentelor prin Registratura electronică asigură procesarea mai rapidă, o evidență mai bună a actelor transmise și facilitează accesul la formularele ce trebuie completate.Angajatorii ai căror angajaţi au bene*ciat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţade urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modi*cări şi completări prin Legeanr. 59/2020, precum şi angajatorii ai căror angajaţi au avut contractele individuale demuncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii şi nu au bene*ciat de prevederile art. XI din Ordonanţa deurgenţă a Guvernului nr. 30/2020, începând cu data de 1 iunie 2020, bene*ciază dedecontarea unei părți din salariu.Suma care se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă 41,5% dinsalariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor socialede stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modi*cările ulterioare.Pentru a bene*cia de această măsură, angajatorii au obligația de a menţine raporturilede muncă ale salariaților până la 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieriși a situației în care încetarea contractului individual de muncă intervine din motiveneimputabile angajatorului.

Pentru decontarea de la bugetul asigurărilor pentru şomaj a cotei de 41,5% din salariu,angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaţilor care bene*ciază deprevederile OUG 92/2020 şi ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 alunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depundocumentele prevăzute în textul ordonanței.

Numărul unic de telefon 021. 444-0000 la care cetățenii pot suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la șomajul tehnic, la facilitățile acordate prinprevederile Legii nr.19/2020 precum și prin prevederile OUG 92/2020 este în continuare disponibil. Call-centerul va fi între orele 09:00 – 16:00 de luni până joi și vineri între 09:00 – 13:00.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may also like

Vinul, În Cuvinte și Culori: O Explorare a Diversității Sale Unice”

Spread the love Vinul este o băutură alcoolică