24 de milioane de lei investiti la Universitatea ”1 Decembrie 1918”

24 de milioane de lei investiti la Universitatea ”1 Decembrie 1918”

- in Actualitate
378
0
Spread the love

Investiţii pentru dotarea laboratoarelor de peste 24 milioane lei la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Începând cu anul 2019, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia implementează proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din cadrul corpului D şi a corpului H ale Universităţii 1 Decembrie 1918”, având un buget de peste 24 milioane lei, din care 23,9 milioane lei sunt alocate din bugetul Regiunii Centru al POR 2014-2020, Prioritatea de investiţii 10.1A, Obiectivul specific 10.3 pentru creşterea calităţii în învăţământul universitar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea şi creşterea calităţii infrastructurii de educaţie din cadrul universităţii albaiuliene, astfel încât aceasta să devină mai competitivă la nivel regional şi naţional, dar şi pentru a răspunde cerinţelor educaţionale destinate pentru două importante domenii de specializare inteligentă, conform Strategiei de Competitivitate 2014-2020 a Universităţii.

Din punct de vedere fizic şi funcţional, proiectul de faţă presupune dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ţinând cont de tendinţele de dezvoltare economică în raport cu cerinţele pieţei. Concret, modernizarea corpului „D” prevede amenajarea laboratorului „Turism”, prin lucrări de structură şi recompartimentare, completate cu extinderea clădirii cu peste 417 mp, fiind realizate inclusiv achiziţii pentru dotări, cu echipamente şi active necorporale destinate acestui laborator.

În privinţa echipării corpului „H”, este vorba de achiziţii de dotări şi echipamente pentru funcţiunile Centrului de Învăţământ şi Cercetare Multidisciplinară. Echiparea infrastructurii constă în achiziţionarea de obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfăşurării etapelor procesului educaţional pentru 19 săli de curs, seminar sau laborator.

În principal vor fi cumpărate echipamente IT şi de tehnologia educaţiei, inclusiv o platformă rabatabilă curbilinie, sistem integrat Smart Board şi Smart TV, o podea transparentă şi multe altele. În acest mod, vor fi dotate la ultimele standarde următoarele laboratoare: Laborator de Chimia Mediului şi Controlul Alimentelor, Laborator – Nanotehnologii, Laborator Ingineria Mediului, Laborator Topografie-Cadastru, Laborator Foto – Interpretare, Laborator Realitate Virtuală, Laborator Măsurări Energetice, Laborator Comunicaţii, Laborator Contabilitate Aplicată, Laborator Administrarea Afacerilor, Laborator de Neuromarketing, Laborator de Criminalistică, săli de curs, seminar şi conferinţe.

În prezent a fost iniţiată şi se află în derulare procedura de achiziţii pentru mobilier şi echipamentele IT de bază (computere, table inteligente, videoproiectoare) necesare desfăşurării procesului educaţional. Potrivit graficului de activităţi, echipamentele şi dotările specifice laboratoarelor vor fi achiziţionate în perioada următoare.

O prioritate strategică a universităţii albaiuliene o reprezintă extinderea şi îmbunătăţirea continuă a bazei materiale şi de cercetare în vederea pregătirii profesionale de înaltă calitate a studenţilor din diferite domenii. În cel mult doi ani de zile, studenţii de la toate facultăţile, respectiv Facultatea de Istorie şi Filologie, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale precum şi din Facultatea de Teologie Ortodoxă vor avea condiţii din ce în ce mai bune pentru educaţie.

Aflaţi în plină perioadă de Admitere online, universitarii albaiulieni se pregătesc, aşadar, intens, pentru un nou an universitar, în care studenţii UAB să beneficieze de condiţii de învăţământ şi cercetare la standarde ridicate.

Comunicat UAB.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may also like

16 ani de când a murit Teo Peter

Spread the love Teofil Nelu Peter (cunoscut ca