Valea Jiului între cărbune și turism

Valea Jiului între cărbune și turism

- in De pe ulita !
150
0
Spread the love

Cum poate determina evoluția geologică a unei regiuni profilul ei socio-economic de mai târziu. Dacă orogeneza alpină i-a dat cadrul montan general favorabil practicării turismului, individualizarea bazinului de sedimentare și condițiile climatice ale sedimentării i-au asigurat aportul de cărbune, favorabil dezvoltării activității industriale începând cu jumătatea secolului XIX.

Depresiunea Petroșani sau mai comun Valea Jiului este o depresiune intramontană cuprinsă între două grupe mari ale Meridionalilor (Parâng și Retezat-Godeanu), respectiv între diviziunile acestora, Parângul la vest, Șureanul și Retezatul la nord, iar Vâlcanul la sud. Comunică prin două pasuri mai joase Merișor (759 m) la nord și Lainici ( 450 m) la sud. Depresiunea este străbătută de cele două râuri principale Jiul de est și Jiul de Vest, care se unesc la sud de Petroșani. Orașele văii Jiului sunt: Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila,Uricani și Aninoasa. Un fenomen climatic aparte este cel al inversiunilor termice specifice unor depresiuni închise. Briza de munte face ca în timpul nopții, când culmile muntoase din jur se răcesc ca urmare a radiației terestre, aerul rece să se scurgă pe văi spre fundul depresiunii. Dimineața, când culmile montane din jur sunt încălzite de primele raze are loc o inversiune termică, aerul rece stagnând pe fundul depresiunii, producându-se ceața de vale sau de depresiune, în timp ce deasupra pe înălțimile înconjurătoare aerul este mai cald.

Zona centrala a Municipiului Petrosani

Configurația geologică actuală a depresiunii este rezultatul unei evoluții îndelungate în principal din era Neozoică. Atunci, pe fundalul individualizării Mării Sarmatice sau Marea Paratethys, ca urmare a orogenezei care a înălțat lanțul Alpino-Carpato-Himalayan, zona depresiunii Petroșani a funcționat ca un arhipelag supus eroziunii agenților subaerieni. Râurile transportau sedimente cu care, treptat, actualul bazin depresionar a fost umplut. La trecerea dintre perioadele oligocen și miocen, adică în urmă cu aproximativ 23 de milioane de ani, au existat condițiile climatice care au permis dezvoltarea într-un climat cald a unei vegetații luxuriante.

Din sedimentarea resturilor organice s-au format cărbunii actuali. Dacă până la jumătatea secolului XIX principala activitate economică a zonei o reprezenta păstoritul, în perioada următoare s-a dezvoltă mineritul carbonifer.

Dintre cele 14 mine câte existau până în 1989, cu peste 50.000 de mineri, azi supraviețuiesc în curs de lichidare 4 mine – Lonea, Vulcan, Petroşani (Livezeni) şi Lupeni – cu aproximativ 2000 de mineri.

Orașele Vulcan și Lupeni și Termocentrala Paroșeni.

(Daniel Morar)

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may also like

Pugilistul David Cătălin Bejenaru, legitimat la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, convocat la lotul național de box!

Spread the love Pugilistul David Cătălin Bejenaru, legitimat